Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την επιτυχία της MARVIFARM A.E. Απαρτίζεται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ξεκινώντας από το τμήμα Marketing και πωλήσεων και τα στελέχη του Call center, έως τους υπεύθυνους δρομολογίων και παραλαβών, τους διαλογείς παραγγελιών, την ομάδα διανομών.

Όλα τα στελέχη της εταιρείας μας εργάζονται ομαδικά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώμονα την ποιοτική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και τους τελικούς καταναλωτές.