Εγκαταστάσεις

Η MARVIFARM A.E. στεγάζεται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που εγγυώνται την τήρηση όλων των διεθνών προδιαγραφών αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Οι χώροι και η διάταξη των τμημάτων της εταιρίας μας, εξασφαλίζουν άρτια και επαρκή αποθέματα προϊόντων, καθώς και ταχύτητα εκτέλεσης παραγγελιών.